30 de Setembre al 3 d'Octubre

7a Setmana de Gastronomia de Barcelona